Web Development

DỊCH VỤ ỨNG DỤNG WEB ĐẦU CUỐI

Dịch vụ tư vấn ứng dụng web
 • Lắng nghe yêu cầu
 • Đề xuất giải pháp
 • Kế hoạch hóa
Dịch vụ phát triển ứng dụng web
 • Xác nhận yêu cầu
 • Xây dựng nội dung
 • Phát triển ứng dụng
 • Tùy biến
Dịch vụ tư vấn ứng dụng web
 • Hỗ trợ 24/7
 • Tối ưu hiệu suất
 • Nâng cấp nhanh chóng
Tư vấn dự án
Back-end
Tích hợp ứng dụng web
Thiết kế UI/UX
Front-end
Hỗ trợ bảo trì

CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ CHÚNG TÔI​ SỬ DỤNG

Những gì chúng tôi sử dụng:

Công nghệ:

・Ngôn ngữ: JavaScript, C/C++, C#, Python, PHP, NodeJS, Java, Object C, Swift

・Framework: ReactJS, AngularJS, Vue, Django, Laravel, Firebase, Express, Spring Boot, ASP .NET, Docker

・Cloud Service: Google Cloud, AWS, Microsoft Azure

FAQ

Phát triển ứng dụng web liên quan đến việc xây dựng các ứng dụng phần mềm dựa trên web chạy trên máy chủ và có thể được truy cập thông qua trình duyệt web, chẳng hạn như hệ thống ngân hàng trực tuyến hoặc thương mại điện tử.

Bảo trì trang web liên quan đến việc cập nhật, sửa chữa và duy trì một trang web hoặc ứng dụng web, chẳng hạn như thêm các tính năng mới, sửa lỗi và đảm bảo an ninh.

Có nhiều công nghệ phát triển web được sử dụng trong phát triển web, bao gồm HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, PHP, Python, Spring Boot, React, Angular và Vue.js.

Thời gian cần thiết để phát triển một trang web hoặc ứng dụng web tùy thuộc vào phạm vi của dự án, mức độ phức tạp của trang web hoặc ứng dụng web cũng như kinh nghiệm và nguồn lực của nhóm phát triển web.

Gửi liên hệ

  Hãy liên hệ với chúng tôi

  Hotline

  +84 819366688

  Email

  info@ints.vn

  Giờ làm việc

  Th2-Th6 8:00 - 17:15